320-1100nm

prema_logo

330-1100nm

prema_logo

190-1100nm

prema_logo

化學需氧量

thermo_orion_logo

可見光/紫外光

thermo_orion_logo